Đọc Truyện Cười Vị Tể Tướng Trung Thành - Truyện Cười Hay Nhất

Vị Tể Tướng Trung Thành

 

Doc Truyen Cuoi Online – Vị Tể Tướng Trung Thành

(Doctruyenngan.mobi) – Vua sắp đi viễn chinh, Hoàng Hậu thì trẻ đẹp mà tính hơi quá dễ dãi, lo lắm, không ngủ được. Bụt hiện lên hỏi, Vua kể lể sự tình, Bụt nói:

Con đừng lo nữa, ta cho con một phép màu. Nếu người đàn ông nào mà láng cháng với Hoàng Hậu thì sẽ bị cụt cái bộ phận đó.

Vua an tâm lên đường chinh chiến. Năm sau Ngài trở về, gọi tất cả các Quan ở nhà trông nom Hoàng Hậu và bắt phải cởi bỏ xiêm áo. Than ôi, ai cũng bị cụt, trừ mỗi một mình Quan Tể tướng. Vua xúc động vì lòng trung thành của cận thần, nói:

– Duy chỉ có ngươi là tử tế, nay ngươi muốn gì ta cũng thưởng.
Tể tướng lấy giấy bút ra viết.

– Xin Bệ hạ nếu có phép màu thì làm cho lưỡi của Thần dài ra như cũ…

>>> Mời các bạn ghé website http://doctruyenngan.mobi/ để đọc những câu truyện ngắn,  truyện cười hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày nhé bạn! 

Vị Tể Tướng Trung Thành
Rate this post
Loading...

Bình luận