Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C81 – cuối)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 81 – Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh —o0o— Khi

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C80)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 80 – “Anh không phải là Phò Mã” —o0o— Thằng Tường

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C79)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 79 – Bà Điên Bà Khùng —o0o— Thằng Tường tỏ ra

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C78)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 78 – Ngày Dài Lê Thê —o0o— Trưa ăn cơm xong,

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C77)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 77 : Phò mã sốt ruột đi tới đi lui —o0o—

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C76)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 76 : “Bao giờ em cũng thích gặp công chúa” —o0o—

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C75)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 75 – Nỗi lòng của ông Tám Tàng —o0o— Ông Tám

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C74)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 74 – Con Nhi —o0o— Tôi chạy cuống cuồng, miệng thở

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C73)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 73 – Thanh kiếm của Đức Vua —o0o— Khuôn mặt tôi

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C72)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 72 – Đức vua và công chúa —o0o— Tiếng quát làm

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C71)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 71 – Nơi trú ngụ của công chúa —o0o— Tôi bị

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C70)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 70 – Công chúa từ đâu tới —o0o— Kể từ hôm

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C69)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 69 – Công chúa —o0o— Niềm vui của mẹ tôi khi

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C68)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 68 – Chuyện lạ —o0o— Những thang thuốc bắc vô hiệu

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C67)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 67 – Nơi của nỗi buồn —o0o— Thằng Tường uống thuốc

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C66)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 66 – Bí mật của con Mận —o0o— Chưa bao giờ

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C65)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 65 – Những ngày sau nữa —o0o— Từ ngày con Mận

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C64)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 64 – Những ngày sau —o0o— Mẹ tôi về nhà, gần

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C63)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 63 – Ông Xung —o0o— Chiều tối xe tải mới về

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C62)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 62 – Chuyện ngoài ý muốn —o0o— Con Mận chạy lại

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C61)

Đọc truyện tiểu thuyết : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 61 – Thịt gà —o0o— Con Xin làm tôi buồn mất

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C60)

Đọc truyện : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 60 – Miếng vỏ quế —o0o— Tôi có ra nhà con Xin chơi

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C59)

Đọc truyện : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 59 – Vàng —o0o— Như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, ngày hôm đó

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C58)

Đọc truyện : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 58 – Những ngày đói —o0o— Sau lũ, làng lâm vào đói kém.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C57)

Đọc truyện : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 57 – Thằng dưa —o0o— Những gì ba đứa tôi nghe thấy trong

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C56)

Đọc truyện : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 56 – Thầy nhãn qua nhà tôi —o0o— Hôm sau tới lượt thầy

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C55)

Đọc truyện : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 55 – Điệu nhạc vui —o0o— Chú Đàn đứng lẫn trong đám người

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C54)

Đọc truyện : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 54 – Cuộc tra hỏi —o0o— Đó chỉ là những thiệt hại về

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C53)

Đọc truyện : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 53 – Lũ về —o0o— Trước hôm trò chuyện với thằng Tường, tôi

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (C52)

Đọc truyện : Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh Chương 52 – Tôi hối hận —o0o— Mẹ tôi chỉ nói thế thôi chứ